Amennyiben az oldalunk megfelel a szabványnak, akkor zöld alapon megjelenik a megerősítő szöveg: "The document was successfully checked as