Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Honlapok funkcionális- és arculati tervezése, megvalósítása / Webes alkalmazások tervezési módszerei és eszközei /Oldaltérkép, site struktúra

Webes alkalmazások tervezési módszerei és eszközei

Alkalmazás tervezése

Oldaltérkép, site struktúra

Bár az oldalak és funkciók összeírásakor már jelezzük az oldalak kapcsolatait, az oldaltérkép kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy az egyes oldalak egymáshoz viszonyított kapcsolatait bemutassa. A site struktúra ábrázolásakor nem az a lényeges, hogy az egyes oldalakon milyen tartalom jelenik meg, hanem az, hogy az alkalmazásunk oldalaira és kapcsolataira madártávlatból tekintsünk.

Például az alábbi minta alkalmazás oldaltérképéből jól kiviláglik a publikus és a bejelentkezéshez kötött oldalak kapcsolatrendszere.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Adatbázis tervezése

A fejlesztés viszonylag korai szakaszában kell az adatok tárolásához szükséges struktúrát megtervezni. Az alábbiakban egy mintaalkalmazás relációs adatmodellbe szánt normalizált tervét láthatjuk:

A kép (nagyobb változata) külön ablakban is megtekinthető.Egy mintaalkalmazás relációs adatmodellbe szánt normalizált terveadatbazis_full.jpgEgy mintaalkalmazás relációs adatmodellbe szánt normalizált terve

Természetesen itt az egyes táblák adatait táblázatos formában is meg kell adnunk, amelyben szerepel a leírás, az attribútumok és kapcsolatok megadása.

Például:

Név

bemutato_cimke

Szinonimák

Bemutató-címke,

Leírás

Az egyes bemutatókhoz hozzákapcsolt címkék

Attribútumok

žbemutato_id (egész) – a bemutató azonosítója

  • cimke_id (egész) – a címke azonosítója

Kapcsolatok

žBemutato_cimkeToBemutato – a címkék kapcsolása bemutatóhoz (bemutató irány)

  • Bemutato_cimkeToCimke - a címkék kapcsolása bemutatóhoz (címke irány)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Adatokkal kapcsolatos műveletek előkészítése

Bár az oldalak összeírásánál megjelentek az adattartalommal kapcsolatos követelmények is, a fejlesztést nagy mértékben elősegítheti, ha összeírjuk, melyik oldalon milyen jellegű adatokat várunk. Ez előrevetítheti azt, hogy hányféle adatbázis-lekérdezés szükséges egy oldal megjelenítéséhez, körülhatárolhatja az egyes lekérdezések adattartalmát (pl. egy összekapcsolt lekérdezés, vagy két külön lekérdezés legyen), pontosíthatja egyes mezők vagy területek adatforrását stb. A tervezésnek ebben a szakaszában készíthetjük elő a megfelelő lekérdezéseket, nézeteket, tárolt eljárásokat.

Gyakran ezt a feladatot az egyes oldalak fejlesztése előtt végezzük el. Kisebb alkalmazásoknál ez működik is, nagyobb alkalmazásoknál azonban nehezebben ismerhetők fel különböző oldalakon ismétlődő adatigények, lekérdezési minták.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Designtervek készítése

A drótvázrajzok alapján elkészíthetjük az oldal designtervét. Ebben mindent definiálunk, ami az oldal megjelenéséhez szükséges: háttérképeket, elrendezéseket, színeket stb. A designterv egy kép, amely általában megfelelő képszerkesztő program segítségével állítható elő (pl. Photoshop, GIMP stb.).

A designtervek alapján készülnek el az oldalsablonok, amelyek nem mások, mint a designterv alapján készült statikus oldalvázak. Ezek már definiálják az oldalaink HTML-kereteit, kijelölve azokat a részeket, ahová a dinamikus tartalom kerülhet. A megjelenésről pedig külön állományban elhelyezett stíluslap gondoskodik, amely ugyancsak fel van készítve arra, hogy az alkalmazásban előforduló különböző elemek (űrlapelemek, hibaüzenetek, oldalpanelek stb.) megjelenítését kezelje.

Vissza a tartalomjegyzékhez

További teendők

Természetesen a fejlesztés itt nem áll meg. Ki kell alakítanunk a fejlesztői környezetet, biztosítanunk kell az adatbázisok elérését, az alkalmazásokat funkcionálisan strukturálnunk kell, ki kell választanunk az általunk használt tervezési mintának megfelelő keretrendszert, és így tovább.

Ebben a tananyagban ezekkel a témakörökkel nem foglalkozunk részletesebben, további információt Dr. Horváth Győző és Tarcsi Ádám (ELTE IK) "Webadatbázis-programozás" című jegyzetében találhat az Olvasó.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTE - PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052) keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.