Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Honlapok funkcionális- és arculati tervezése, megvalósítása / Arculati kézikönyv formai és tartalmi elemei, logótervezés elvei, a logótervezés módszertana és eszközei

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A leckében megismerkedünk az arculati kézikönyvek tipikus elemeivel, a logók fajtáival, valamint a logótervezés alapelveivel.

Követelmény

A hallgató ismerkedjen meg a legfontosabb alapelvekkel és legyen képes a saját ötlete alapján egyszerűbb logók megvalósítására.

Önállóan megoldható feladatok

  • A feladat szövegében vannak elhelyezve.

Arculati kézikönyv

Az egységes arculat egy vállalat/intézmény esetén nagyon fontos, hiszen ezzel közvetíthető a cég/intézmény filozófiája. Ezért is szokás úgynevezett arculati kézikönyveket létrehozni, amelyekben lefektetik az alkalmazandó szabályokat. Az arculati kézikönyvekben a logó és a cégre jellemző egyéb arculati elemek (pl. színek, dokumentumsablonok, tipográfiai elemek) leírása mellett tartalmi elemekkel (pl. ügyvitelt támogató űrlapok) is találkozhatunk, de számos más elem is idetartozik.

Az arculati kézikönyvben foglalt elveket minden elkészült kiadvány, weblap, médiatermék esetén figyelembe kell venni, illetve az új elemek kialakításánál tekintettel kell lenni a kézikönyvben lefektetett elvekre.

A különböző vállalatok/intézmények a profiljuknak megfelelő arculati kézikönyv létrehozásában érdekeltek, ezért azok tartalma eltérő. Nagy általánosságban jellemzően az alábbi fejezetek köszönnek vissza az arculati kézikönyvekben:

Arculati kézikönyveket az interneten is találhatunk, érdemes megvizsgálnunk a szerkezetüket és tartalmukat. Álljon itt néhány példa:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTE - PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052) keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.