Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája / A HTML5 legfontosabb szövegszintű elemei

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ebben a leckében megismerkedünk a HTML5 nyelv azon címkéivel, amelyekkel a szövegek formázását, illetve speciális jelentését állíthatjuk be. Nemcsak a tageket ismertetjük, hanem a tipográfia világába is bevezetjük az Olvasót.

A HTML5 szövegszintű elemei

Kezdjük az ismerkedést azon tagekkel, amelyekkel a szövegek megjelenését tudjuk befolyásolni, illetve amelyekkel a szövegekhez speciális jelentést tudunk társítani. Nem térünk ki minden elemre, csak azokra, amelyek gyakrabban használatosak.

Mivel ebben a fejezetben szövegszintű elemekről tárgyalunk, fontos, hogy a tipográfia témaköréhez is kapcsolódjunk.

Olvasmány

Tipográfiai kitekintő

Mielőtt rátérnénk a szöveg szintű elemekre, néhány alapfogalmat tisztázzunk. Ebben segítségünkre lesz a Szabadbölcsészet - Tipográfia tananyag, amelyet mélyebb feldolgozásra is javaslunk.

A tipográfiában megkülönböztetünk hamis és valódi betűket. A dőlt, félkövér (kövér) és kiskapitális betűknek a valódi verziója külön betűtípus, melyet külön rajzoltak a betűtervezők. Ezeknek külön karakterként vagy külön betűtípusként kell megjelenniük a számítógépes fájlokban is. Ha a gép nem talál ilyen fájlt, ő maga készít „hamis” karaktereket egy algoritmus segítségével. Ezek a hamis betűk. Ilyenek használatát kerüljük, mert nem adnak esztétikus megjelenést!

<i> – dőlt (kézírásra emlékeztető) betű

Olvasmány

Tipográfiai kitekintő

A dőlt (kurzív, italic, cursive) betűt eredetileg az itáliai kézírás („italica antiqua nova”), a humanista Itália új betűi 14. sz. Firenzéjében. „Kurzív” nevét folyóírás jellegéről kapta.

Az italic fő jellemzője nem az, hogy dőlt, hanem az, hogy a kézírásos (sűrűbb) íráshoz jobban hasonlít. A dőlt betű eredetileg külön betűtípus volt, mellyel több betű fért el ugyanakkora könyvben.

Mivel nem bontja meg a szöveg szürke tömbjének egységét, nehéz egy pillantással észrevenni az oldalon. Ezért mindig olyankor használjuk, ha a folyószöveg olvasása közben szeretnénk egy-egy szót nyomatékosítani az olvasó néma olvasásakor.

Akkor is használhatjuk, ha nem nyomatékokat akarunk adni a mondandónknak, hanem a dőlt betűvel kiemelt szövegrészt el akarjuk különíteni a szöveg más részétől. Ezt funkcionális kiemelésnek nevezzük. Például folyóiratra utaló bibliográfiában a folyóirat címe dőlt betűs, könyv esetében a könyv címe.

Kurzív szöveget hosszabb szövegrészek kiemelésére ne alkalmazzunk, mert nehezen olvasható.

A dőlt betűktől elkülönítik a döntött (faux italic, oblique) betűt, mely szintén „valódi” betű, de nincsenek rajzolatbéli eltérések a döntött és álló verzió között. (Valódi betűnek, a nem hamis, vagyis külön megtervezett, megrajzolt betűket nevezzük. A hamis betűket a számítógép generálja bizonyos algoritmusok szerint).

Az élőlények latin elnevezését – pl. Homo sapiens sapiens – mindig, minden nyelvű szövegben dőlt betűvel kell szedni.

Példa
Forráskód
<p>Valamennyi ma élő ember a <i>Homo sapiens sapiens</i> alfaj tagja.</p>

Valamennyi ma élő ember a Homo sapiens sapiens alfaj tagja.

Forrás: Szabadbölcsészet - Tipográfia

Mikor használhatjuk?

Fontos

Attól, hogy egy szöveget <i> tag-ek közé írunk, még nem biztos, hogy tényleg dőltként jelenik meg. Vagy fordítva, olyan szövegek is megjelenhetnek dőltként, amelyeket nem <i> tag-ek közé írtunk. A szövegszintű formázásokat ugyanis a stíluslapok segítségével is megadhatjuk, illetve az elemek alapértelmezett megjelenését is felülbírálhatjuk. Ugyanez igaz a többi formázásra is (pl. félkövér, aláhúzott.)

Ne felejtsük el, hogy a szöveg szintű formázások nemcsak a látvány szempontjából fontosak, hanem szemantikai jelentést is hordoznak ezért nem mindegy, hogy például a dőlt megjelenést HTML taggel, vagy stíluslappal állítjuk be!

Vissza a tartalomjegyzékhez

<em> – hangsúlyos kiemelés

Mire használjuk?

Paraméterek: globális attribútumok

Példa

Vegyük a következő mondatot: Peti most tanulja a HTML nyelvet. Ezt élőszóban is eltérően hangsúlyozhatjuk, attól függően, hogy mit akarunk kifejezni. Ugyanígy írásban is különbséget tehetünk.

Ha azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy ki tanulja a HTML nyelvet, akkor:

Peti most tanulja a HTML nyelvet.

Forráskód
<p><em>Peti</em> most tanulja a HTML nyelvet.</p>

Ha azt hangsúlyozzuk, hogy mikor zajlik a cselekvés: Peti most tanulja a HTML nyelvet.

Forráskód
<p>Peti <em>most</em> tanulja a HTML nyelvet.</p>

Ha azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a HTML nyelvet tanulja, és nem mondjuk a PHP-t:

Peti most tanulja a HTML nyelvet.

Forráskód
<p>Peti most tanulja a <em>HTML nyelvet</em>.</p>

Vissza a tartalomjegyzékhez

<b> – félkövér betű

Olvasmány

Tipográfiai kitekintő

Vastag betűt (félkövér [boldface, bold, semibold] vagy kövér = fett (extra bold]) betűt egy-egy kulcsszó vagy szócikk címének kiemelésére használjunk.

Akkor használjuk, ha a teljes szöveg elolvasása nélkül akarjuk az olvasó számára a kulcsszavakkal gyorsan áttekinthetővé tenni a szövegünket. Így ezeken végigugrálva tud eligazodni a szövegben.

A kiemelések közül a félkövérrel szedett szöveg marad a legjobban olvasható hosszabb szövegrészen keresztül is. Szinte mindig félkövérrel szedjük a képaláírásokat, általában a rövidebb hírfejeket és a negatív háttér előtt feltűnő szöveget is.

A dőlt félkövér betű csak az utóbbi idők találmánya, a tipográfusok ritkán használják.

Forrás: Szabadbölcsészet - Tipográfia

Mire használjuk?

Paraméterek: globális attribútumok

Példa

Az első számítógépem egy Amiga volt.

Forráskód
<p>Az első számítógépem egy <b>Amiga</b> volt.</p>

Vissza a tartalomjegyzékhez

<strong> – erős kiemelés

Mire használjuk?

Paraméterek: globális attribútumok

Példa

Figyelem! A termék szembe jutva irritációt okoz!

Forráskód
<p><strong>Figyelem!</strong> A termék szembe jutva irritációt okoz!</p>

Vissza a tartalomjegyzékhez

<u> – aláhúzás

Olvasmány

Tipográfiai kitekintő

Aláhúzást nem használunk, ma már főképp azért nem, mert ez a tipográfiai megoldás ma a hipertext linkek számára van fenntartva (de nyomtatásban ez sem ajánlott, mert elcsúfítja a szöveg képét).

Kivétel ez alól olyan szakmai szöveg, ahol az aláhúzásnak sajátos értelme van, pl. nyelvtani mondatelemzéseket tartalmazó szöveg, ahol a hagyományos módon emeljük ki az állítmányt és az alanyt.

Forrás: Szabadbölcsészet - Tipográfia

Mire használjuk?

Paraméterek: globális attribútumok

Példa

Mondatelemzés: Egy kutya sétál az úton.

Forráskód
<p>Mondatelemzés: Egy <u>kutya</u> sétál az úton.</p>
Kapcsolódó ergonómiai elvek

Mivel a böngészőprogramok a hiperhivatkozásokat aláhúzással (is) jelölik, a felhasználók ezt megszokták. Ezért félő, hogy ha egy szöveget aláhúzunk, azt a felhasználók egy része hivatkozásnak tekinti, és megpróbál rákattintani, ezért használhatósági okokból nem érdemes ezzel a formázással élni, vagy csak speciális esetben.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az <i>,<em>,<b>, <strong>, <b>, <u> tagek képernyőolvasóban

A vizuális böngészőprogramok segítségével meggyőződtünk néhány szövegszintű elem hatásáról. De a vak emberek által használt képernyőolvasó programok megkülönböztetik-e ezen elemeket, és ha igen, akkor hogyan?

Készítettünk egy tesztállományt, melyet aztán felolvastattunk a JAWS program segítségével.

A forráskód a következő volt:

Forráskód
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
<title>Szövegszintű elemek tesztelése képernyőolvasó programban</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<body>
<p>Ez egy teszt szöveg</p>
<p><i>Ez egy teszt szöveg</i></p>
<p><em>Ez egy teszt szöveg</em></p>
<p><strong>Ez egy teszt szöveg</strong></p>
<p><b>Ez egy teszt szöveg</b></p>
<p><u>Ez egy teszt szöveg</u></p>
</body>
</html>
A példa meghallgatása képernyőolvasó programmal

Az eredmény nagyon lehangoló. Az alapbeállításokkal semmiféle különbséget nem hallunk a tesztszövegek között, vagyis a JAWS 14 képernyőolvasó nem hangsúlyozza máshogy a szöveget attól, hogy erősen kiemeljük, vagy hangsúlyosan kiemeljük.

Persze a képernyőolvasót átállíthatjuk az alapértelmezettől eltérő felolvasási sémára, amikor képes a szövegformázásokat bemondani, de azért érezhető, hogy ez nem a tökéletes megoldás...

Vissza a tartalomjegyzékhez

<s> – nem pontos, idejét múlt információ

Mire használjuk?

Paraméterek: globális attribútumok

Példa

Ajánlott fogyasztói ár: 9999 Ft/darab. 7999 Ft/darab

Forráskód
<p>Ajánlott fogyasztói ár: <s>9999 Ft/darab.</s> 7999 Ft/darab</p>

Vissza a tartalomjegyzékhez

<mark> – szövegkiemelés

A mark taggel jelzett szöveg valamilyen különleges tulajdonsággal bír. Hasonló a strong taghez, viszont a mark taggel jelölt szövegnek nincs kiemelt fontossága. Egyszerű szövegkiemelés.

Mire használjuk?

Paraméterek: globális attribútumok

Példa

Ezt írta Ben a magyarországi barátjának: My bicycle is gray . Mit gondolsz Ben hol él, Amerikában vagy Angliában?

A fenti példában a gray szó írásmódjára akarjuk felhívni a figyelmet. Az brit angolban a szürke szót jellemzően e betűvel írják (grey).

Nézzünk egy példát egy találati listára. Ha például Neumann nevére kerestünk, akkor az eredményül kapott dokumentum formázható így:

Forráskód
<p><mark>Neumann</mark> János 1903. december 28-án született 
<mark>Neumann</mark> Miksa és Kann Margit első gyermekeként 
Budapesten, a Váczi körút (ma Bajcsy-Zsilinszky út)   62. sz. házban. </p>
<p><mark>Neumann</mark> Miksa 1913-ban nemesi címet kapott, és 
felvette a margittai előnevet, így a család minden tagja jogosulttá vált ezen 
előnév   használatára. Miksa fia, János így lett hivatalosan 
margittai <mark>Neumann</mark>   János. János későbbi külföldi 
tartózkodása idején vette fel először a   Johann von <mark>Neumann</mark>, 
majd később a John von <mark>Neumann</mark> nevet, a világ 
nagyobbik részén ma is így ismerik.</p>

Neumann János 1903. december 28-án született Neumann Miksa és Kann Margit első gyermekeként Budapesten, a Váczi körút (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 62. sz. házban.

Neumann Miksa 1913-ban nemesi címet kapott, és felvette a margittai előnevet, így a család minden tagja jogosulttá vált ezen előnév használatára. Miksa fia, János így lett hivatalosan margittai Neumann János. János későbbi külföldi tartózkodása idején vette fel először a Johann von Neumann, majd később a John von Neumann nevet, a világ nagyobbik részén ma is így ismerik.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTE - PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052) keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.