Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája / Űrlapok /<input> – Különböző típusú beviteli mezők

Űrlapok

<input> – Különböző típusú beviteli mezők

Mire használjuk?

Különböző űrlapelemek létrehozására használjuk. A type (típus) attribútum értéke fogja meghatározni az űrlapelem típusát (pl. beviteli mező, jelölőnégyzet, választókapcsoló, dátum, fájlfeltöltő stb.).

A tag paraméterei:

A type attribútummal tudjuk megadni, hogy milyen típusú űrlapmezőt szeretnénk készíteni. A lehetséges értékek:

Kulcsszó

Magyarázat

Hozzá tartozó vezérlő

hidden

Rejtett űrlapmező, amelynek egy karakterláncot adhatunk értékül.

Nincs.

text

Egyszerű szöveg bevitelére szolgáló mező, ahol nincsenek sortörések.

Szöveges mező

search

Keresőmező. Egyszerű szöveg, sortörések nélkül.

Kereső mező

tel

Telefonszám megadására. Egyszerű szöveg, sortörések nélkül.

Szöveges mező

url

Egy abszolút URL megadására szolgál.

Szöveges mező

email

E-mail cím (listájának) megadására szolgál.

Szöveges mező

password

Jelszó típusú mező. Nem látszik a begépelt szöveg, ami egyszerű szöveg lehet sortörések nélkül.

Szöveges mező, ahol a bevitt szöveg nem látszik, csak körök (csillagok) jelzik a begépelt karaktereket.

datetime

Dátum és idő megadására szolgál.

Dátum és idő vezérlő

date

Dátum (év, hónap, nap) megadására szolgál időzóna megadás nélkül.

Dátumvezérlő

month

Dátum (év, hónap) megadására, időzóna megadás nélkül.

Hónap vezérlő

week

Dátum (hét) megadására szolgál, időzóna megadás nélkül.

Hét vezérlő

time

Idő (óra, perc, másodperc, ezredmásodperc) megadására, időzóna megadás nélkül.

Idő vezérlő

datetime-local

Dátum és idő megadására (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc, ezredmásodperc) megadására szolgál időzóna megadás nélkül.

Dátum és idő vezérlő

number

Számérték megadására szolgál.

Szöveges mező, vagy szám mező, amelynek az értéke csökkenthető/növelhető a le és fel nyilakkal

range

Számérték megadására, azzal a speciális jelentéssel, hogy a konkrét érték nem fontos.

Csúszka (vagy hasonló) vezérlő

color

Egy szín (sRGB) megadására szolgál (8 bites vörös, zöld és kék komponenssel)

Színkerék vezérlő

checkbox

Jelölőnégyzet (azonos jelölőnégyzet-csoportból nulla, egy vagy több elem jelölhető ki)

Jelölőnégyzet vezérlő

radio

Választókapcsoló (azonos rádiógombcsoportból pontosan egy elem jelölhető ki, illetve ha nem volt alapértelmezetten kijelölt elem, akkor nulla vagy egy elem)

Választókapcsoló vezérlő

file

Nulla, vagy több fájl feltöltésére mime típussal és opcionálisan a fájl nevének megadásával.

Egy címke és egy gomb.

submit

Elküldés gomb

Gomb

image

Kép típusú gomb, ahol a kattintás koordinátája kerül elküldésre, relatív módon a kép méretéhez képest, azzal az extra jelentéssel, hogy ez az utolsó kiválasztható érték, és az űrlap elküldése ezzel történik.

Kattintható kép, vagy gomb

reset

Alaphelyzet gomb, ami az űrlap mezőinek értékét alapállapotba hozza.

Gomb

button

Gomb

Gomb

A következőkben részletesebben megnézzük az egyes vezérlőket.

Tanulási tipp

Azokat paramétereket, amelyeket korábban már bemutattunk, nem magyarázzuk el újra. Ezen paraméterek fogalomként vannak megjelölve, így a fogalmak bekapcsolt állapota mellett el tudjuk olvasni a leírásukat.

<input type="text"><input type="search"> – Egyszerű szöveges beviteli mező, illetve keresőkifejezést tartalmazó mező

A text és search mezőt érdemes együtt tárgyalni, mert paramétereikben megegyeznek:

Mire használjuk?

A "text" típusú egyszerű szöveg bevitelére szolgáló mező, ahol nincsenek sortörések. A "search" típusú mező ugyanilyen, de abban az esetben érdemes használnunk, ha keresési mezőt hozunk létre, mivel bizonyos platformokon megjelenésben is meg vannak különböztetve a keresőmezők, és ebben az esetben egy normál szöveges mező megjelenése zavaró lenne a felhasználóknak.

A tag paraméterei:

Példa
Interaktív példa
Magyarázat

Ebben a példában egy három mezőből álló űrlapot valósítottunk meg, ahol mindhárom mező egyszerű szöveg.

Az első esetben egy nevet kérünk be, amelyhez egy 40 karakter hosszúságú mező áll rendelkezésre, a beírható karakterek számát a példa kedvéért viszont korlátoztuk 37-re.

A második eset annyiban speciális, hogy itt egy rendszámot kérünk be, és meg is adtuk, hogy milyen formátumban várjuk az adatokat. Ez a pattern="[a-zA-z]{3}[0-9]{3}" megadással történt. A reguláris kifejezés itt azt jelenti, hogy az kis és nagybetűket lehet megadni, amelyből háromnak kell követnie egymást, majd számok következhetnek (0 és 9 között), amelyből szintén hármat lehet megadni. Ha nem ilyen formátumú adatot adunk meg, akkor a böngésző figyelmeztet bennünket.

Kapcsolódó ergonómiai elvek

A felhasználónak nem elég csak annyit kiírni, hogy az adat nem megfelelő formátumú. Már a begépelés előtt világosnak kellene lennie, hogy milyen felépítésű adatot várunk. Ebben segíthet a címkében elhelyezett szöveg, valamint a placeholder tartalma.

A harmadik esetben azt kérjük be, hogy a látogató melyik kar oktatójához érkezik. Hogy megkönnyítsük az adatbevitelt, egy listába felvettük az ELTE összes karát, és hozzárendeltük a szövegmezőhöz. Így ha a felhasználó elkezd gépelni, megjelennek a lehetőségek, így gyorsabban kitöltheti az űrlapot. De akár nem a listában megadott módon is megadhatja az adatot (pl. ELTE IK).

Azáltal, hogy a label taget használtuk, egyértelműen hozzárendeltük a címkét az űrlapelemhez. Ez azért is jó, mert így a címkére is kattinthatunk, ha az űrlapmezőt fókuszba szeretnénk helyezni.

Flash lejátszó letöltése

Az űrlap magyarázata
Gyakorlat

Bővítsd a példát egy keresési mező hozzáadásával. Látsz valamilyen különbséget a megjelenésben? Ha van rá módod, teszteld le az eredményt mobil platformon is!

<input type="password"> – Jelszó típusú mező

Mire használjuk?

Egysoros beviteli mező jelszavak számára. A begépelt karakterek helyett csillagokat vagy pontokat látunk, ezek száma gépeléskor megegyezik a begépelt karakterek számával.

A tag paraméterei:

Megjegyzés

Az elem használatára kicsit később, más elemekkel együtt mutatunk interaktív példát.

<input type="email"> – E-mail típusú mező

Mire használjuk?

Email cím, vagy címek bekérésére szolgál. Amennyiben a multiple paramétert szerepeltetjük, akkor több e-mail cím is megadható vesszővel elválasztva.

A tag paraméterei:

Megjegyzés

Az elem használatára kicsit később, más elemekkel együtt mutatunk interaktív példát.

<input type="url"> –Abszolút webcím (url) megadására szolgáló mező

Mire használjuk?

Abszolút webcím (url) bekérésére szolgáló űrlapmező.

A tag paraméterei:

Megjegyzés

Az elem használatára kicsit később, más elemekkel együtt mutatunk interaktív példát.

<input type="tel"> –Telefonszám bekérésére szolgáló mező

Mire használjuk?

Telefonszám bekérésére használatos űrlapmező. Az url és email típusú mezőkkel ellentétben itt nincs alapértelmezett szintaxis elemzés, mivel számos telefonszám formátum létezik. Ezért érdemes a pattern paraméterrel megadni azt a reguláris kifejezést, ami az adott bevitelnél releváns.

A tag paraméterei:

Megjegyzés

Az elem használatára kicsit később, más elemekkel együtt mutatunk interaktív példát.

Példa a jelszó, e-mail, url és telefonszám megadására

A következőkben nézzünk egy olyan interaktív példát, ahol a korábban bemutatott beviteli mezők a gyakorlatban is láthatóak, kipróbálhatók és módosíthatók.

Példa
Interaktív példa
Magyarázat

Ebben a példában két jelszó típusú mezőt is használtunk, amely bevett szokás a jelszó véletlen elgépelésének kiszűrésére.

Az e-mail cím mezőbe csak olyan adatot írhatunk be a sikeres elküldéshez, amely tartalmaz @ jelet.

A telefonszám mezőbe a pattern paraméterrel állítottuk be a kívánt reguláris kifejezést.

A honlap címe mezőben ha nem abszolút url-t adunk meg, nem lesz sikeres az űrlap elküldése. (Ha ezt a funkciót már támogatja a böngészőprogram.)

A példa meghallgatása képernyőolvasó programmal

Hallható, hogy a képernyőolvasó program felolvassa az egyes űrlapmezők jellemzőit is. A HTML5 lehetőségeit jobban támogató böngészőprogramban már azt is halljuk, hogy a mező kötelezően kitöltendő-e, vagy sem.

<input type="checkbox"> – Jelölőnégyzet

Mire használjuk?

Jelölőnégyzet létrehozására. Olyankor érdemes használnunk, ha több választási lehetőség van, és azokból nullát, egyet, vagy többet választhat ki a felhasználó.

A tag paraméterei:

Példa
Interaktív példa
Magyarázat

Ebben a példában három jelölőnégyzetet helyeztünk el. Az elsőt alapértelmezetten kijelöltté tettük a checked paraméter használatával.

<input type="radio"> – Választókapcsoló (rádió gomb)

Mire használjuk?

A választókapcsoló (rádiógomb) alkalmazása több válaszlehetőséget kínál fel, amelyek közül egyet (vagy nullát) lehet kiválasztani. Azon csoportokat, amelyekből egy elemet engedünk kiválasztani, azonos name paraméterrel kell ellátnunk.

A tag paraméterei:

Példa
Interaktív példa
Magyarázat

Az első négy válaszlehetőséget azonos névvel láttuk el (kerd1), így ezek közül egyet tudunk kiválasztani. Az értéknek pedig a kiválasztott szót adtuk meg. Ahhoz, hogy a címkéket beállíthassuk, minden válasznak egyedi azonosítót kellett beállítanunk.

A második kérdéshez tartozó lehetőségeket kerd2 névvel láttuk el, így mivel azonos nevűek, csak egyet választhatunk ki belőlük.

Ahogy a jelölőnégyzetnél, úgy a választókapcsolóknál is használható a checked paraméter az alapértelmezett kijelöléshez. Azonban a mező speciális működése miatt legfeljebb egy válasz lehet alapértelmezetten kiejlölt egy csoportban.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTE - PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052) keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.